Frequently Asked Questions

--- English below ---

Wij krijgen veel vragen over het lidmaatschap bij MSTV Stennis. Om meer duidelijkheid te geven hebben wij een FAQ opgesteld, hierin vinden jullie de meest gestelde vragen:

- Wanneer weet ik of ik lid ben geworden?
In de maand oktober krijg je een bevestiging van je lidmaatschap, met hierbij ook je KNLTB gegevens. Dit betekent dat je officieel lid bent bij Stennis


- Ik heb een bevestiging gekregen van inschrijving, betekent dit dat ik lid ben?
Deze bevestiging van inschrijving betekent niet automatisch dat je lid bent. Deze bevestigt dat je inschrijving bij ons in binnengekomen en verwerkt gaat worden door onze secretaris. 

- Ik heb gehoord dat jullie met een wachtlijst werken, klopt dit?
Helaas is dit wel de situatie waar we nu inzitten. In de maand oktober krijgen mensen die zich hebben ingeschreven bericht dat ze lid zijn geworden. De andere mensen krijgen bericht dat zij op een wachtlijst zijn geplaatst, zij kunnen op een later moment lid worden als er plekken vrijkomen. 

- Kan ik nog meedoen aan de introperiode?
De introperiode zit helaas vol. Wel werken we met een reservelijst. Wil je op deze lijst? Mail dan naar: introcie@mstvstennis.nl 

- Wanneer kan ik komen tennissen?
Mensen die in oktober officieel bericht hebben gekregen dat ze lid zijn geworden, mogen vanaf dan komen tennissen. 

- Kan ik komen trainen?
De eerste trainingsperiode zit vol. De mensen die officieel lid zijn, krijgen bericht wanneer zij zich kunnen inschrijven voor de tweede trainingsperiode.

- Vragen over hoe de site werkt, over hoe je een baan reserveert of over hoe je de baanverlichting aan zet?
Kijk dan eens in dit artikel: Handleiding site en tennis/padelbanen

Heb je nog vragen? Dan kun je een e-mail sturen naar secretaris@mstvstennis.nl 

 

—— ENGLISH ——— 
We’re getting a lot of questions about the membership at MSTV Stennis. To give more clarity, we made a FAQ.

- When do I know that I’m officially a member?
During the month of October, you will get a confirmation of your membership. With this email, you will also get your KNLTB data (The Dutch tennis union). This means you’re officially a member of MSTV Stennis.

- I got a confirmation e-mail about my subscription, does this mean I’m a member?
This confirmation does not mean you’re a member. This only confirms that your subscription is received and will be processed by our secretary. 

- I heard that you’re working with a waitlist, is this true? 
Sadly enough this is the truth. During October the people who will officially become a member will receive a confirmation from us. The people who are put on the waitlist will also get an e-mail. It will be possible for them to get in if there are free places.


- Can I still join the introduction period?
The introduction period is full. We’re working with a waiting list. Do you want to join the list? Send an email to introcie@mstvstennis.nl 

- When can I play tennis?
People who are officially a member of Stennis will get their confirmation in the month of October. From then on, you can play tennis. 

- Can I have tennis lessons?
The first training period is full. The people who are officially members will be notified when they can register for the second training period.

- Do you have questions about the site or how to book a court?
Check this article: Instruction manual site and how to book a court

Do you have any more questions? Then you can send an email to: secretaris@mstvstennis.nl