Frequently Asked Questions

 English below 

Wij krijgen veel vragen over het lidmaatschap bij MSTV Stennis. Om meer duidelijkheid te geven hebben wij een FAQ opgesteld, hierin vinden jullie de meest gestelde vragen:

- Hoe kan ik me inschrijven voor Stennis?
Helaas hebben we het maximale aantal leden bereikt en zijn we genoodzaakt een wachtlijst te gebruiken. Vandaar dat het inschrijfformulier tijdelijk van de site is gehaald. In augustus zal het weer mogelijk zijn om je in te schrijven.

- Wanneer weet ik of ik lid ben geworden?
De mensen die officieel lid zijn geworden bij Stennis, hebben in de maand oktober een bevestiging gekregen van het lidmaatschap, met hierbij ook hun KNLTB gegevens.

- Ik heb een bevestiging gekregen van inschrijving, betekent dit dat ik lid ben?
Deze bevestiging van inschrijving betekent niet automatisch dat je lid bent. Deze bevestigt dat je inschrijving bij ons in binnengekomen en verwerkt gaat worden door onze secretaris.

- Ik heb gehoord dat jullie met een wachtlijst werken, klopt dit?
Helaas is dit wel de situatie waar we nu inzitten. In de maand oktober hebben mensen die zich hebben ingeschreven bericht gekregen dat ze lid zijn geworden. De andere mensen kregen bericht dat zij op een wachtlijst zijn geplaatst, zij kunnen op een later moment lid worden als er plekken vrijkomen.

- Kan ik nog meedoen aan de introperiode?
De introperiode vond plaats in september en zat helaas al snel vol. Indien je geen lid bent geworden, zien we je graag terug in september 2023.

- Wanneer kan ik komen tennissen?
Mensen die in oktober officieel bericht hebben gekregen dat ze lid zijn geworden, mogen vanaf dan komen tennissen. Voor toegang tot het park, is een pasje nodig. De ophaalmomenten en -locaties worden gecommuniceerd in een WhatsAppgroep voor leden.

- Kan ik komen trainen?
Alleen leden kunnen zich via Stennis inschrijven voor de trainingsperiode. Er zijn vier periodes per jaar en de inschrijvingsperiode wordt aangekondigd via mail, whatsapp, deze site en de socials. Indien UM Sports tennistraining aanbied, kun je op hun site meer informatie vinden.

- Vragen over hoe de site werkt, over hoe je een baan reserveert of over hoe je de baanverlichting aan zet?
Kijk dan eens in dit artikel: Handleiding site en tennis/padelbanen

- Ik ben lid en wil me inschrijven voor activiteiten. Hoe doe ik dit?
Inschrijven voor activiteiten kan door in te loggen op de site. De links naar de inschrijfformulieren zijn te vinden op de voorpagina (actuele inschrijvingen of agenda) en op de eigen pagina's van de commissies (via besturen en commissies).

Heb je nog vragen? Dan kun je een e-mail sturen naar secretaris@mstvstennis.nl 

 

—— ENGLISH ——— 

We’re getting a lot of questions about the membership at MSTV Stennis. To give more clarity, we made a FAQ.

- How do I become a Stennis member?
Unfortunately, we reached our maximum members capacity and we have to work with a waitlist. This is why the subscription form is not online at this moment. As of August, you will be able to subscribe.

- When do I know that I’m officially a member?
During the month of October, you will get a confirmation of your membership. With this email, you will also get your KNLTB data (The Dutch tennis union). This means you’re officially a member of MSTV Stennis.

- I got a confirmation e-mail about my subscription, does this mean I’m a member?
This confirmation does not mean you’re a member. This only confirms that your subscription is received and will be processed by our secretary.

- I heard that you’re working with a waitlist, is this true? 
Sadly enough, this is the truth. During October the people who will officially became a member, received a confirmation from us. The people who are put on the waitlist also got an e-mail. It will be possible for them to get in if there are free places.

- Can I still join the introduction period?
The introduction period took place in September 2022. If you haven't subscribed or if you got waitlisted, we'd be happy to see you in September 2023 for a new introduction period.

- When can I play tennis?
People who are officially a member of Stennis have gotten their confirmation in the month of October. From then on, they can play tennis. You do need a pass to open the gate. In WhatsApp (for members only), you'll find information on where to pick up your pass.

- Can I have tennis lessons?
Official members may subscribe with Stennis for training. There are four trainingperiods a year and you'll get a reminder in your mail, whatsapp, this site and our socials. If UM Sports offers tennistraining, you can find more information on their site.

- Do you have questions about the site or how to book a court?
Check this article: Instruction manual site and how to book a court

- I'm a member and I'd like to subscribe for activities. How does this work?
If you log into the site, you'll get access to the subscription forms for activities. In the English menu, you'll find the subscription form with English information about the activity in 'Activities_signup'.

Do you have any more questions? Then you can send an email to: secretaris@mstvstennis.nl